Zo werkt een goed studiekostenbeding

Studiekostenbeding - H.O.P. CONSULTING preventief juridisch advies

Zo werkt een goed studiekostenbeding

Het volgen van opleidingen, cursussen en trainingen door werknemers wordt een steeds belangrijker issue binnen het arbeidsrecht. Logisch dus dat er ook steeds meer aandacht komt voor het studiekostenbeding. Maar waar moet een goed studiekostenbeding nu eigenlijk aan voldoen?

Toenemend belang opleidingen

Werknemers hechten in toenemende mate belang aan hun eigen ontwikkeling en zien het als belangrijke arbeidsvoorwaarde. Werkgevers profiteren van het toegenomen kennisniveau binnen hun bedrijf en kunnen (potentiële) medewerkers aan zich binden door een goed opleidingsplan. Binnen het huidige, maar zeker binnen het nieuwe ontslagrecht dat per 01 juli 2015 ingaat, wordt van jou als werkgever zelfs verwacht dat je jouw werknemers voldoende opleiding aanbiedt.

Wie draagt welke kosten

Opleidingen en trainingen kosten geld. Uiteraard heb je als werkgever veel profijt van de verbeterde en vernieuwde kennis binnen jouw onderneming. Toch is het begrijpelijk dat je de gedane investeringen wel wilt beschermen. Je wilt immers niet dat een medewerker met een door jou betaald diploma een dag later de concurrent gaat versterken. Daarom is het goed om afspraken te maken over wie welke kosten, onder welke voorwaarden betaald: het studiekostenbeding.

Drie belangrijkste voorwaarden studiekostenbeding

Om ervoor te zorgen dat je de gemaakte studiekosten of een gedeelte daarvan daadwerkelijk op een te snel vertrekkende werknemer kunt verhalen, mag het initiatief voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst uiteraard niet bij werkgever liggen. Daarnaast dient het studiekostenbeding aan drie voorwaarden te voldoen:

  1. De looptijd waarbinnen en de omstandigheden waaronder werknemer (een gedeelte van) de studiekosten moet terugbetalen, dienen helder vastgelegd te zijn. De lengte van het beding zal mede afhangen van de periode die je als werkgever verwacht te profiteren van de toegenomen kennis.
  2. De omvang van de terug te betalen kosten dient duidelijk te zijn. Gaat het bijvoorbeeld om inschrijfgeld, studieboeken, examenkosten, vergoeding voor werktijd en/of reiskosten. Geef zoveel mogelijk een concreet bedrag aan.
  3. Het bedrag dat terugbetaald moet worden, dient gedurende de overeengekomen looptijd procentueel en min of meer evenredig af te nemen, als een soort van glijdende schaal.

Maatwerk per opleiding

Invulling van de genoemde voorwaarden zal per gevolgde opleiding of cursus verschillen en betreft dus maatwerk. Het is dan ook sterk aan te raden om voor iedere opleiding van een individuele werknemer steeds een passend studiekostenbeding op te stellen.

Vragen over het controleren of opstellen van een studiekostenbeding? Neem dan nu contact op en kies voor rust, zekerheid en besparingen!

Share Button

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *