Wijziging ontslagrecht 2015 vraagt nu al om actie

Ontslagrecht - H.O.P. CONSULTING preventief juridisch advies

Volgend op het eerder dit jaar gesloten Sociaal Akkoord, heeft het kabinet nu ook met enkele oppositiepartijen overeenstemming bereikt over de hervorming van het ontslagrecht. De afgelopen voorjaar al aangekondigde wijzigingen met betrekking tot verplichte ontslagroutes en maximale ontslagvergoedingen, treden hierdoor een half jaar eerder in werking. Niet per 01 januari 2016, maar per 01 juli 2015.

Dossieropbouw

Niet heel schokkend en bovendien nog steeds ver weg, zult u wellicht zeggen. Toch komen de gevolgen van de wijziging van het ontslagrecht sneller dichterbij dan u denkt. Een van de consequenties van het nieuwe ontslagstelstel is namelijk dat dossieropbouw zo mogelijk nog belangrijker wordt. En een zorgvuldig opgebouwd dossier kost nu eenmaal tijd.

Voorbereiding

Wilt u een medewerker ontslaan op bedrijfseconomische gronden, zoals reorganisatie? Dan bent u vanaf medio 2015 verplicht om een ontslagaanvraag te doen bij het UWV. In de beoordeling zal het UWV onder andere kijken naar de financiële cijfers over de drie voorafgaande jaren en naar de maatregelen die u in deze periode heeft genomen om het ontslag te voorkomen. De onderbouwing van een ontslagaanvraag in 2015 begint dus niet een paar maanden van te voren, maar speelt nu al!

Voorkom onnodig hoge ontslagvergoedingen

Wilt u een werknemer ontslaan in verband met disfunctioneren of een verslechterde verstandhouding? In dat geval ben u vanaf 01 juli 2015 verplicht om de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken. Dit verzoek zal alleen kans van slagen hebben, wanneer u over een uitstekend opgebouwd personeelsdossier beschikt. De praktijk bewijst dat agressieve, korte termijn dossieropbouw zinloos is en dat u daar door een rechter op afgerekend wordt: U mag uw medewerker helemaal niet ontslaan of uitsluitend tegen een torenhoge ontslagvergoeding.

2015 Dichterbij dan u denkt

Ook hier wordt dus nu al actie van u als werkgever verwacht. Een deugdelijke onderbouwing van het voorgenomen ontslag, blijkend uit schriftelijke documenten en gespreksverslagen, en het verkennen en bieden van alternatieven en verbetermogelijkheden. Allemaal zaken die tijd kosten. Gaat u er gemakshalve maar vanuit, dat het opbouwen van een zorgvuldig en ontslagproof personeelsdossier normaal gesproken zo’n anderhalf jaar duurt. Dan is 01 juli 2015 opeens niet meer zo heel ver weg…

Share Button

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *