Wetswijziging webshops – De 4 belangrijkste nieuwe regels op een rij

Webshop

Als eigenaar van een webshop moet u zich aan de Wet Koop op Afstand houden. Tot zover niets nieuws. Vanaf 13 juni 2014 gelden als gevolg van een Europese Richtlijn echter strengere regels wanneer een webwinkel producten of diensten aan consumenten verkoopt. In dit artikel zetten we de vier belangrijkste wijzigingen op een rij.

Webshop wetswijziging 1 – De bedenktermijn waarbinnen de consument kosteloos mag retourneren wordt verdubbeld van zeven naar veertien dagen.

Wanneer een consument online producten of diensten via uw webwinkel aanschaft, heeft hij het recht om de koop binnen de bedenktermijn te ontbinden, oftewel ongedaan te maken. Dit wordt ook wel het herroepingsrecht genoemd. De huidige bedenktermijn van zeven dagen wordt vanaf 13 juni 2014 verlengd naar veertien dagen. Voor producten start deze termijn op het moment van ontvangst door de consument, voor diensten op het moment van het sluiten van de online overeenkomst.

Webshop wetswijziging 2 – Vooraf aangevinkte vakjes zijn vanaf juni uit den boze; de klant dient uitdrukkelijk in te stemmen.

Nu wordt door veel webshops nog gebruik gemaakt van vooraf geplaatste vinkjes, bijvoorbeeld ten aanzien van de toepasselijkheid van algemene voorwaarden of aanvullende verzekeringen. Hierdoor gaat de klant akkoord, tenzij hij het vinkje zelf uitzet. Vanaf komende juni wordt het systeem omgedraaid en is dit niet meer toegestaan. De klant kan alleen gebonden worden als hij actief en uitdrukkelijk instemt. Vooraf aangevinkte vakjes zijn dus uit den boze.

Webshop wetswijziging 3 – De informatieplicht van de webwinkelier wordt uitgebreid om te zorgen voor meer transparantie.

Een vaak gehoorde klacht in de praktijk, is dat webshops te weinig open zijn over wie ze zijn, welke garantievoorwaarden gelden en waar de klant kan aankloppen in geval van vragen of problemen. De aanstaande wetswijziging pakt dit aan door de webwinkelier een verruimde informatieplicht op te leggen. Transparantie is hierbij het toverwoord. Geen duistere of twijfelachtige praktijken meer, maar vooraf duidelijke en volledige informatie over rechten, plichten en identiteit.

Webshop wetswijziging 4 – De klant dient een expliciet akkoord op de betaalverplichting te geven, inclusief alle bijkomende kosten.

Een leuke online aanbieding die op het moment van afrekenen opeens een stuk minder aantrekkelijk blijkt door onaangekondigde extra kosten? Met de komende wetswijziging is dat verleden tijd. Alle bijkomende kosten, zoals bemiddelingskosten, reserveringskosten en kosten voor het betalen met een creditcard, dienen duidelijk en tijdig aan de consument bekend te zijn. Tevens moet de consument expliciet akkoord geven op het feit dat hij een betaalverplichting aangaat.

Sancties bij overtreding

Heeft u de nieuwe wetswijziging op 13 juni 2014 niet binnen uw webshop doorgevoerd? Dan heeft de consument bijvoorbeeld een bedenktermijn van liefst twaalf maanden, recht op schadevergoeding of is hij in het geheel niet aan de koop gebonden. Bovendien kunt u een hoge boete opgelegd krijgen wegens het plegen van een economisch delict.

De regels voor webshops veranderen dus. Voldoen uw website en algemene voorwaarden al aan de nieuwe wetgeving? Laat het tijdig beoordelen en zorg dat u voorbereid bent! Kies voor rust, zekerheid en besparingen.

Share Button

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *