Werkwijze

De werkwijze van H.O.P. Consulting kenmerkt zich door persoonlijk contact en een moderne, positieve benadering van juridische advisering. Vanuit een onafhankelijke blik en gedegen juridische kennis is H.O.P. Consulting in staat om proactief met u mee te denken om tot een opbouwend en op maat gesneden advies te komen, waarmee u vooruit kunt.

Voor zowel de separate dienstverlening als de legal audit / juridische APK wordt in grote lijnen de volgende werkwijze gehanteerd:

Inventarisatie en analyse

Middels  een persoonlijk bezoek aan uw onderneming en  een uitgebreid gesprek ter plaatse wordt de probleemstelling geïnventariseerd en geanalyseerd. Deze inventarisatie gebeurt dus – zeker in geval van een legal audit / juridische APK – niet  even snel en op afstand op basis van een door u zelf  in te vullen vragenlijst, maar op grond van persoonlijk contact en een bezoek ter plaatse.

Juridische beoordeling en advies

Na beoordeling van alle bestaande relevante documenten én een inventarisatie van zowel de door u in de praktijk ondervonden problemen als het door u gewenste beleid, wordt een advies opgesteld. In het advies wordt u een helder overzicht verschaft van de stand van zaken, eventuele risico’s en mogelijke oplossingen.

Implementatie

De in het advies voorgestelde oplossingen kunnen uiteraard door of met behulp van H.O.P. Consulting als vervolgopdracht worden uitgevoerd, zodat u verzekerd bent van een correcte implementatie. De toegevoegde waarde van een goed advies schuilt immers in de succesvolle implementatie ervan.

Continuïteit

Om de continuïteit te waarborgen kunnen tevens afspraken worden gemaakt over periodieke ‘terugkeer-bezoeken’ aan uw onderneming. Middels evaluatiegesprekken en/of jaarlijkse check-ups kunnen zo de opgedane ervaringen besproken worden, de invloed van de juridische actualiteit bekeken worden en kan waar nodig op tijd bijgestuurd worden.