Waarom

Jarenlang heb ook ik mij in loondienst als juridisch adviseur voor het MKB bezig gehouden met geschillenbeslechting en het voeren van procedures bij de rechtbank. Dat is nu eenmaal wat een jurist doet. Dacht ik. Natuurlijk is het als beginnend jurist prachtig om ‘jouw’ zaak in de rechtszaal te bepleiten, daar ben ik eerlijk in. Maar na enkele jaren merkte ik steeds sterker, dat mijn passie veel meer ligt bij het helpen voorkomen van problemen.

Problemen voorkomen

Toen het Hoofd P&O van een grote klant mij voor de derde keer binnen relatief korte tijd een vrij kansloze ontslagzaak voorlegde, heb ik hem twee dingen beloofd. Als eerste gaan we deze zaak tot een zo goed mogelijk einde brengen, maar – zo mogelijk nog veel belangrijker – daarna gaan we samen om tafel om te bekijken waar het binnen jullie organisatie misgaat en hoe we dat kunnen verbeteren. Schade voorkomen in plaats van schade beperken.

Het geconstateerde gebrek aan kennis over dossieropbouw en ontslagrecht in de regio’s en op de vestigingen, hebben we opgelost door in twee dagdelen de twaalf regiomanagers op het hoofdkantoor een training te geven. Daarnaast hebben we een protocol voor op alle vestigingen opgesteld, hoe te handelen in geval van personeelsproblemen. Resultaat: Betere personeelsdossiers en lagere ontslagvergoedingen!

Passie

Zo is mijn passie voor preventief juridisch advies ontstaan. Daarom ben ik in 2009 voor mezelf begonnen en heb ik H.O.P. CONSULTING preventief juridisch advies opgericht. Inmiddels zou ik niet anders meer kunnen …