Visie

Schadevoorkoming vs schadebeperking

Als ondernemer probeert u zich zo lang mogelijk van juridische kwesties weg te houden. Veel ondernemers nemen dan ook pas contact op met een jurist op het moment dat er al een conflictsituatie bestaat. Hoewel zeker begrijpelijk, is dit in de meeste gevallen later dan goed voor u is. Schadebeperking blijft dan immers het enig overgebleven doel, waar juist schadevoorkóming het doel zou moeten zijn.

De traditionele juridische wereld is nog altijd volledig gericht op geschillenbeslechting, al dan niet middels het voeren van gerechtelijke procedures. Het spreekwoordelijke kwaad is in dat stadium echter al geschied, zodat hooguit nog sprake kan zijn van schadebeperking. Daarnaast heeft de gemiddelde advocaat of jurist – bewust dan wel onbewust – feitelijk zelfs baat bij het in stand houden van ‘fouten’ in het juridisch beleid van haar klanten. Hoe meer geschillen, des te meer werk.

Preventief juridisch advies

De manier bij uitstek om deze negatieve cirkel te doorbreken, is het uitsluitend leveren van advies zónder belang te hebben bij mogelijke geschillen en gerechtelijke procedures:preventief juridisch advies. Volledig onafhankelijk en objectief en gericht op schadevoorkoming. Preventief juridisch advies zorgt bovendien voor een grote positieve toegevoegde waarde voor uw onderneming. Niet (het oplossen van) conflicten maar het samenwerken en ondernemen komt weer centraal te staan in uw denken en doen.

Door H.O.P. Consulting op tijd voor een integraal en juridisch verantwoorde inrichting van uw arbeidsvoorwaarden-, ontslag- en contractbeleid te laten zorgen, kunt u problemen een stap voor zijn. Zo krijgt u eindelijk het overzicht en de controle over uw juridische zaken weer terug en kunnen vele geschillen en procedures voorkomen worden.

Dé specialist

Als (vrijwel) enige in Nederland levert H.O.P. Consulting uitsluitend preventief juridisch advies. Door niet aan geschillenbeslechting en het voeren van gerechtelijke procedures te doen, bent u als klant te allen tijde verzekerd van hoogwaardig en volkomen onafhankelijk advies. Volledig transparant dus, zonder addertjes onder het gras.