Slimmer bezuinigen met een Legal Audit

Slimmer Bezuinigen met Legal Audit - H.O.P. CONSULTING preventief juridisch advies

Slimmer bezuinigen met een Legal Audit

Hoewel de economie lichte tekenen van herstel vertoont, houdt het voor de meeste bedrijven nog niet over. Veel bedrijven zien zich vroeg of laat dan ook genoodzaakt om te bezuinigen. Door flink te snijden in de kosten wordt even lucht gecreëerd in de hoop op beter tijden in de nabije toekomst. Niet zelden echter zijn deze bezuinigingen uitsluitend ingegeven door en gericht op de korte termijn. En dat is jammer, want daarmee worden gouden kansen gemist om slimmer te bezuinigen. Met een Legal Audit kies je wél voor de lange termijn.

Verborgen kosten in lopende contracten

Hoe zit het bijvoorbeeld met de lopende contracten? In het gros van de bedrijven gaat er ongemerkt veel geld verloren door gebrekkig contractbeleid. Onverantwoorde risico’s worden niet (h)erkend en afgedekt, waardoor ze als een zwaard van Damocles boven de onderneming blijven hangen. Onduidelijk opgestelde bepalingen leiden tot discussies, conflicten en zelfs rechtszaken. Ongunstige contracten blijken zomaar stilzwijgend verlengd te zijn, terwijl andere contracten beëindigd worden op straffe van een onverwachte, maar stevige contractuele boete. Denk ook aan het verlies in productiviteit en efficiëntie wanneer jouw leverancier de gemaakte afspraken niet correct nakomt.

Allemaal verborgen, aanzienlijke extra kostenposten die je in moeilijke financiële tijden natuurlijk kunt missen als kiespijn. En die bovendien onnodig en te voorkomen zijn. Door een Legal Audit Contracten uit te laten voeren, ben je in staat deze negatieve spiraal te doorbreken.

Onnodig hoge ontslagvergoedingen

En hoe staat het met het personeel? Iedereen kent uiteraard de verhalen van onfortuinlijke werkgevers die zelfs aan slecht functionerende werknemers nog astronomische ontslagvergoedingen moeten betalen. Of bedrijven in nood die moeten inkrimpen en daarbij worden gedwongen om juist hun beste medewerkers te ontslaan. Toch hebben deze werkgevers het in veel gevallen grotendeels over zichzelf afgeroepen door op grond van een combinatie van emoties en een slecht dossier tot ontslag over te gaan. Een ‘dodelijke’ combinatie, zo blijkt dan. Dossieropbouw is immers het toverwoord in ontslagzaken en dit kan niet instant gecreëerd worden.

Met behulp van een Legal Audit Personeelsdossiers kun je de hiervoor beschreven horrorscenario’s voorkomen. Het tijdig laten doorlichten van de aanwezige personeelsdossiers op bewijskracht en het virtueel  toepassen van het afspiegelingsbeginsel op het huidige personeelsbestand, levert aanzienlijke besparingen op en is dus bepaald geen overbodige luxe.

Legal Audit

Een goed uitgevoerde Legal Audit levert je namelijk ontzettend veel winst op. Aanwezige juridische risico’s worden opgespoord, benoemd en inzichtelijk gemaakt. Zo ontstaat een helder overzicht van alle risico’s, hun (financiële) consequenties en mogelijke oplossingen. Op basis van deze informatie kun je als ondernemer weloverwogen beslissingen nemen en het heft terug in handen nemen. Weten dat je jouw zaken goed geregeld hebt, creëert rust en zekerheid. Niet in de laatste plaats levert het bovendien forse besparingen op, doordat je effectiever werkt en niet langer voor onnodige en onverwachte kosten komt te staan. Dat is nog eens slim bezuinigen met een lange termijn visie!

Relaxed ondernemen

Wil je ook weer relaxed kunnen ondernemen en niet langer verrast worden door onverwacht hoge kosten? Laat dan nu een Legal Audit uitvoeren en zorg dat je niet alleen direct bespaart, maar ook de komende jaren optimaal rendement van je investeringen geniet.

 

Share Button

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *