Samenwerken? De 5 Basisregels van het contracteren

contractOver samenwerken en contracteren valt genoeg te zeggen. Vaak gaat het al snel over de inhoud van het contract en de uitvoering van de samenwerking. Maar laten we een keer een stapje terug doen: Welke regels liggen er aan de basis van een goede samenwerkingsovereenkomst?

 

Basisregel #1 – Contracteren is het managen van de wederzijdse verwachtingen. Maak deze dus bespreekbaar.

Heeft jouw contractspartner andere verwachtingen van de overeenkomst die jullie gezamenlijk aangaan? Dan leidt dat tijdens de samenwerking gemakkelijk tot ontevredenheid. Zorg dus dat jullie verwachtingen over en weer bekend zijn. Je wilt immers weten wat je aan jouw contractspartner hebt.

Basisregel #2 – Maak liever reële afspraken met elkaar dan alleen maar ‘mooi weer’ afspraken.

Vaak denken partijen alleen maar aan het overweldigende succes dat ze gaan behalen en hoe ze de winst zullen verdelen. Een positieve kijk op het leven is uiteraard prima, maar de zon schijnt nu eenmaal niet altijd. Zorg daarom dat je realistische afspraken maakt en niet alleen maar van het ideale plaatje uitgaat. Beschrijf bijvoorbeeld meerdere scenario’s.

Basisregel #3 – Leg de spelregels vast voor wanneer iets misgaat of wanneer partijen uit elkaar willen.

Natuurlijk ga je een samenwerking met de beste intenties aan. Toch kan het gebeuren dat jij en jouw contractspartner gaandeweg tot het besluit komen, dat jullie beter uit elkaar kunnen gaan. Of kan een van beide simpelweg niet meer leveren wat afgesproken is. Dan wil je niet ook nog eens in oeverloze discussies, laat staan vervelende gerechtelijke procedures terechtkomen. Zorg dus dat je meteen al bij aanvang vastlegt in welke gevallen en onder welke voorwaarden partijen de samenwerking (voortijdig) kunnen beëindigen.

Basisregel #4 – Het vastleggen van afspraken is niet gebaseerd op wantrouwen, maar op goed ondernemerschap.

Jouw nieuwe contractspartner vertelt dat je een contract helemaal niet nodig is. Jullie kennen elkaar tenslotte al langer dan vandaag. Je vertrouwt hem toch? Het opstellen van een goed contract is echter niet zozeer een kwestie van vertrouwen of wantrouwen, als wel van serieus ondernemerschap. Als goed ondernemer wil je rust, zekerheid en duidelijkheid, zodat je problemen kunt voorkomen. Zorg daar dus voor. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor jouw klanten, leveranciers en andere stakeholders.

Basisregel #5 – Een goed contract is een waardevolle investering in een duurzame en succesvolle handelsrelatie.

Als je de eerste vier basisregels hebt gelezen, weet je eigenlijk al hoe belangrijk een goed contract is. Toch kan het zo zijn, dat je aanhikt tegen de kosten om een gespecialiseerde jurist in te schakelen. Dan kun je natuurlijk zelf gaan lopen ‘knippen-en-plakken’ of het aan jouw ongetwijfeld alleraardigste boekhouder vragen. Goedkoop blijkt echter maar al te vaak duurkoop. En zeg nou zelf: Laat je diezelfde boekhouder ook jouw diensten aan jouw klanten verzorgen…?

Neem daarom nu contact op en kies vandaag nog voor succesvollere samenwerkingen!

 

Share Button

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *