Reorganisatie

U heeft een prachtig bedrijf, met een mooi product en een prima stel medewerkers. Ondanks dat alles zit u in de hoek waar de klappen vallen en verkeert uw onderneming in zwaar weer. Het liefst houdt u natuurlijk al uw personeel in dienst. Toch ontkomt u er niet aan om een aantal mensen te ontslaan: U moet reorganiseren…

Valkuilen van een reorganisatie ontwijken

Een reorganisatie is een ingrijpende maatregel. Die regelt u dan ook niet zomaar van vandaag op morgen, maar vraagt om een goede voorbereiding. U wilt immers niet dat de ontslagaanvragen wegens een gebrekkige onderbouwing worden afgewezen. Dan komt u alleen maar verder in de problemen in plaats van dat u er beter uit komt. Of dat u zich verplicht ziet om uw beste medewerkers te laten gaan. U mag bij een reorganisatie namelijk niet selecteren op basis van kwaliteit en functioneren, maar bent gebonden aan het afspiegelingsbeginsel. Door gebruik te maken van preventief juridisch advies kunt u deze en andere juridische valkuilen gelukkig ontwijken.

Zorg voor rust en zekerheid

Niet alleen tijdens de voorbereiding, maar ook gedurende het verloop van de reorganisatie kan H.O.P. CONSULTING – waar nodig met een van de samenwerkingspartners – voor rust, zekerheid en kostenbesparingen zorgen. Het opstellen en uitvoeren van het Sociaal Plan, het omgaan met bezwaar(schriften) van werknemers en niet te vergeten het vormgeven van de communicatie over en rond de reorganisatie. Allemaal zaken die voortdurend de aandacht verdienen.

Verwacht u op korte of langere termijn te moeten reorganiseren? Neem dan nu alvast contact op en begin zo tijdig met de voorbereidingen.