Legal Audit

Preventief juridisch advies is uiteraard zeer goed in te zetten, wanneer u iets geheel nieuws begint. Denk aan het in dienst nemen van een nieuwe medewerker of het invoeren van een nieuw personeelsreglement, het aangaan van een contract met een nieuwe klant, leverancier of samenwerkingspartner of het starten van een nieuw project of nieuwe onderneming.

Bestaande arbeidsrelaties en lopende contracten

Waar u wellicht minder snel aan denkt, is het gebruikmaken van preventief juridisch advies bij bestaande arbeidsverhoudingen en lopende (handels-)contracten. Toch is het juist ook in deze situaties zeer lucratief om bestaande risico’s, verbeterpunten en besparingsmogelijkheden te inventariseren.

Nulmeting

Wanneer uw onderneming al vele jaren bestaat, wanneer deze groeit en verder professionaliseert, of juist wanneer u noodzakelijkerwijs dient in te krimpen en te besparen. In al deze gevallen vormt een Legal Audit een ideaal middel om te meten waar u staat met uw huidige beleid. Zie de Legal Audit als een nulmeting: Zit u op de goede weg of dient er op een aantal punten bijgestuurd te worden? Zo werkt u aan een gezonde toekomst voor uw bedrijf. En als u dit nu doet, kunt u ook binnen bestaande dossiers en lopende contracten nog veel dreigende problemen voorkomen.

Wilt u meer rust, meer zekerheid en meer besparingen realiseren binnen uw onderneming? Kies dan voor: