Categoriearchief: Legal Audit

WAB doorvoeren? Pak het goed aan!

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) doorvoeren? Pak het groots(er) aan!

Op 01 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Dit brengt de nodige veranderingen met zich mee voor de inzet van arbeidskrachten binnen jouw onderneming. Nu kun je natuurlijk alleen een paar noodzakelijke aanpassingen doen, maar waarom zou je het niet meteen goed aanpakken?

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Het zal je als werkgever ongetwijfeld niet ontgaan zijn: vanaf 01 januari jl. is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Alweer een nieuwe wet op het gebied van het arbeidsrecht. Ditmaal bedoelt om enkele ongewenste effecten van de WWZ te herstellen, dan wel recht te trekken. Of je het nu leuk vindt of niet, je zult hier iets mee moeten doen.

Belangrijkste wijzigingen WAB

Op deze site is al eerder uitgebreid inhoudelijk ingegaan op de verschillende onderdelen van de WAB. Dat hoeven we hier dus niet nog een keer te herhalen. Al kan het geen kwaad om de belangrijkste wijzigingen nog een keer op een rijtje te zetten:

 • aanpassing van de WW-premie ten gunste van vaste contracten;
 • verlenging van de ketenregeling voor bepaalde tijd contracten;
 • invoering van een nieuwe, cumulatieve ontslaggrond;
 • verruiming van de aanspraak op transitievergoeding;
 • aanscherping regels voor oproepkrachten;
 • gelijkstelling positie payrollmedewerkers met eigen werknemers.

Tip: Lees het artikel ‘WAB door de Tweede Kamer: nu al voorsorteren‘ voor meer informatie over de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Pak het groots(er) aan

Al deze wijzigingen betekenen, dat je als werkgever aan de bak moet. Ook al zijn misschien niet alle nieuwe maatregelen op jouw bedrijf van toepassing, je zult op zijn minst het huidige beleid en/of de huidige contracten tegen het licht moeten houden om te bezien óf de WAB tot aanpassingen noopt. En als je dan toch bezig bent, kun je het maar beter meteen goed aanpakken. De invoering van de WAB is namelijk een ideaal moment om jouw hele arbeidsrechtelijke ‘kolom’ te updaten.

Langetermijnbeleid WAB

Zo is het goed om eens over het langetermijnbeleid na te denken. Wil je het aantal / percentage flexkrachten handhaven of liever naar beneden bijstellen? Graag profiteren van de verlengde ketenregeling of toch liever eerder een lagere WW-premie betalen? Wil je nog steeds grootschalig gebruikmaken van oproepkrachten? In 2020 nog steeds doorgaan met die voorgenomen payroll-constructie?

Papier vs. praktijk

Als je toch de aard, inzet en omvang van uw arbeidscontracten heroverweegt, kijk dan ook eens kritisch naar de inhoud van deze modelcontracten. Sluit wat op papier staat nog steeds een-op-een aan bij hoe er in de praktijk gewerkt wordt? Het zal niet de eerste keer zijn, dat blijkt dat papier en praktijk in de loop der jaren wat uit elkaar gegroeid zijn. En dat kan vervelende consequenties hebben, bijvoorbeeld wanneer je medewerkers wilt aanspreken op iets wat wel praktijk is, maar niet in hun contract staat. Andersom kan uiteraard net zo goed vervelend zijn.

Personeelsdossiers

Pak je het nog wat breder op en zoom je nog wat verder uit, dan komt je vanzelf bij de personeelsdossiers terecht. Zijn deze nog up-to-date en ontslagproof? De nieuwe cumulatiegrond in het ontslagrecht zorgt weliswaar voor extra mogelijkheden, maar daar staat ook een hogere ontslagvergoeding tegenover: namelijk transitievergoeding x anderhalf. Het loont dus nog steeds om de personeelsdossiers op orde te hebben en geen beroep te hoeven doen op de nieuwe ontslaggrond.

Regelmatig bijhouden

Genoeg redenen dus om de invoering van de WAB aan te grijpen om verder te kijken dan wat hoogst noodzakelijk is en het juist groots(er) aan te pakken. Met alle veranderingen binnen het arbeidsrecht én binnen jouw onderneming is het sowieso verstandig om beleid, contracten en personeelsdossiers regelmatig preventief te (laten) checken en updaten. Voorkomen is immers beter en goedkoper dan genezen!

Heb je hulp nodig of kun je advies gebruiken? Neem contact op, dan help ik je graag. En wil je écht goed bezig zijn? Denk dan ook eens aan het uitvoeren van een Legal Audit op jouw personeelsdossiers en contracten of het afsluiten van een Preventief Juridisch Abonnement (PJA).

Share Button

Ook nog niet voorbereid? Zo word je wel AVG-proof!

Ook nog niet voorbereid? Zo word je wel AVG-proof - H.O.P. CONSULTING preventief juridisch advies
Ook nog niet voorbereid? Zo word je wél AVG-proof!

 Het zal je niet ontgaan zijn. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat voor de deur. Op 25 mei 2018 is het zover en treedt de nieuwe Europese privacyregelgeving in werking. Met name de laatste weken is de AVG niet meer weg te slaan uit de media. Allerlei (zakelijke) on- en offline platformen berichten over de aangescherpte regels, de problemen die organisaties ondervinden om AVG-proof te worden en de torenhoge boetes die de Autoriteit Persoonsgegevens op kan leggen.

70% organisaties niet AVG-proof

Want hoewel het al een jaar of twee bekend is, dat de AVG op 25 mei 2018 van kracht wordt, begint het onderwerp eigenlijk nu pas echt te leven. Onder druk presteren we het beste, nietwaar? Toch blijkt dat het overgrote deel van de Nederlandse bedrijven, organisaties en instellingen niet of onvoldoende voorbereid is. Uit recent onderzoek blijkt dit te gelden voor liefst 70% van het bedrijfsleven en ook in andere sectoren lijkt dat percentage niet veel anders zijn.

Werk aan de winkel

Van de ene kant wellicht niet heel verrassend. De AVG zit op sommige punten namelijk best ingewikkeld in elkaar en het invoeren van nieuwe juridische standaarden staat bij de meeste ondernemingen sowieso al niet heel erg hoog op het prioriteitenlijstje. Aan de andere kant wel zorgelijk, want met nog maar zes weken te gaan tot de invoeringsdatum, begint de tijd te dringen. Er komt nogal wat bij kijken om jouw organisatie op alle punten aan de AVG te laten voldoen.

Ook jouw organisatie

Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken (en welke organisatie doet dat nou niet?), krijgen ermee te maken: van zzp’er tot multinational, van school tot sportclub en van webshop tot ziekenhuis. Ook voor jouw organisatie is het nu dus echt de hoogste tijd om met de nieuwe privacyregels aan de slag te gaan en AVG-proof te worden.

Ben jij nog niet begonnen met de voorbereidingen op de AVG of loop je vast tijdens de invoering ervan? Zit je met de handen in het haar of weet je niet waar te beginnen? Kortom, behoort jouw organisatie ook tot die 70% die door de privacy-bomen het AVG-bos niet meer ziet?

Zo word je wél AVG-proof

Geen nood. Je bent overduidelijk niet de enige én er is hulp onderweg. Met de juiste begeleiding maak je namelijk ook jouw organisatie AVG-proof.

 • Sta je aan het begin van het proces en zoek je een overzichtelijk plan van aanpak met praktisch stappenplan, inclusief begeleiding?
 • Heb je behoefte aan individueel advies over een specifiek onderdeel?
 • Heb je (alleen nog) een privacyverklaring of verwerkersovereenkomst nodig?

Het kan allemaal, van integrale begeleiding tot beperkt deeladvies of los document. Uiteraard afhankelijk van waar jouw organisatie staat en waar de behoefte ligt.

Neem nu contact op via mail of telefoon (073-6235850), dan bespreken we wat jouw organisatie op dit moment nodig heeft om wél AVG-proof te worden.

 

Share Button

Nieuwe Europese privacyregels op komst – Dit is wat jij nu al moet weten

Nieuwe Europese privacyregels op komst – Dit is wat jij nu al moet weten

De bescherming van privacygevoelige informatie is een veelbesproken onderwerp. En terecht natuurlijk, want ieders individuele privacy is een groot goed. Ook als werkgever of ondernemer beschik je over privacygevoelige informatie die betrekking heeft op jouw werknemers of klanten. En met de moderne (online) technieken komen daar steeds makkelijker meer gegevens bij. Zo beschikt naar schatting 95% van de bedrijven op de een of andere manier over te beschermen persoonsgegevens. Denk hierbij niet alleen aan personeelsdossiers, maar ook aan via de website gegenereerde klantenbestanden of de voor promoties en marketing gehanteerde mailinglist.

Over vrijwel exact een jaar treden nieuwe Europese privacyregels in werking. Wat moet jij nu al weten om je hier goed op te kunnen voorbereiden? Een overzicht in vogelvlucht.

Huidige regelgeving 2017

Op dit moment heb je op het gebied van de bescherming van privacygevoelige informatie als werkgever en/of ondernemer voornamelijk met de volgende twee zaken te maken:

 • Wet bescherming persoonsgegevens. Op dit moment is de Wet bescherming Persoonsgegevens (kortweg: Wbp) de belangrijkste wet in Nederland als het gaat om de bescherming van privacygevoelige informatie. Zo bepaalt de Wbp bijvoorbeeld welke gegevens, onder welke voorwaarden en voor welke doeleinden mogen worden verwerkt. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de instantie die toeziet op de correcte toepassing van de Wbp en de beveiliging van de privacygevoelige informatie.
 • Meldplicht datalekken. Een verloren USB-stick, een gestolen laptop of een gehackt computersysteem: Het komt steeds vaker voor. Ter uitbreiding van de Wbp is op 01 januari 2016 dan ook de Meldplicht datalekken van kracht geworden. Dit betekent, dat je verplicht bent om een datalek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens “als het datalek leidt tot (een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens”. In een aantal gevallen zal je het datalek overigens ook moeten melden aan de betrokkenen van wie de persoonsgegevens op straat zijn komen te liggen. Wel zo netjes natuurlijk.
Nieuwe Europese privacyregels 2018

In de loop van volgend jaar gaan de huidige privacyregels op de schop. De bestaande nationale privacyregels worden dan vervangen door één set nieuwe Europese privacyregels:

 • Algemene verordening gegevensbescherming. Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (kortweg: AVG) in werking. Met deze Europese verordening wordt bedrijven nog strengere regels opgelegd als het gaat om de bescherming van privacygevoelige informatie. Naast een uitbreiding van de rechten van betrokkenen, is de invoering van de documentatieplicht een van de belangrijkste wijzigingen. Dit betekent dat je als werkgever of ondernemer met documenten moet kunnen aantonen, dat je daadwerkelijk aan de AVG voldoet en welke concrete maatregelen je getroffen hebt (zowel op organisatorisch als op technisch vlak) om aan de AVG te voldoen. Ook het verplicht uitvoeren van een ‘privacy impact assessment’ of zelfs het verplicht aanstellen van een ‘functionaris voor de gegevensbescherming’ behoren tot de mogelijke consequenties die de AVG met zich meebrengt.
Verschil huidige en nieuwe privacyregels

Met het van kracht worden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 komt de huidige Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) te vervallen. Vanaf dit moment zal je als ondernemer of werkgever aan de strengere eisen en bijvoorbeeld de eerder genoemde documentatieplicht moeten voldoen. De huidige Meldplicht datalekken komt als onderdeel van de Wbp logischerwijs ook te vervallen, maar komt op vergelijkbare wijze wel weer terug in de nieuwe Europese AVG. En ja, bij strengere eisen horen uiteraard ook hogere boetes: Voldoet jouw bedrijf niet aan de AVG? Dan kan de boete oplopen tot liefst 20 miljoen Euro of 4% van de omzet, afhankelijk van wat hoger is… Je bent gewaarschuwd!

Problemen voorkomen? Wees terughoudend

Of de AVG nu al wel of niet van kracht is, je zult als werkgever of ondernemer natuurlijk zowel in 2017 als in 2018 en daarna zorgvuldig om moeten gaan met privacygevoelige informatie van werknemers of klanten. Het is niet meer dan terecht dat hier strenge regels voor zijn en dat deze gehandhaafd worden. De eenvoudigste manier om problemen te voorkomen? Bedenk goed of er een noodzaak is om specifieke gegevens te verzamelen en maak deze gegevens alleen toegankelijk aan individuele personen voor wie en voor zover dat noodzakelijk is. Twijfel je aan het bestaan van een dergelijke noodzaak om privacygevoelige gegevens van jouw werknemers of klanten te verwerken? Wees dan terughoudend en doe het niet.

Nu al voorbereiden

Kun je niet zonder het verzamelen, verwerken en/of vastleggen van privacygevoelige informatie en persoonsgegevens? Onderneem dan nu actie. Het voldoen aan de strengere eisen van de nieuwe Europese privacyregels kan aardig wat tijd kosten. Wacht daarom niet te lang en begin dit jaar al met de noodzakelijke voorbereidingen op de Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG) per 25 mei 2018. Lees je de komende maanden alvast in en/of laat je voorlichten, zodat je eventueel benodigde wijzigingen in jouw bestaande privacybeleid kunt oppakken. Dan weet je zeker dat je op tijd klaar bent voor de nieuwe privacyregels. Niets doen is uitdrukkelijk geen optie!

Share Button

Win(st) Met Personeel! Durf jij de sprong te wagen?

Win(st) Met Personeel! Durf jij de sprong te wagen? - H.O.P. CONSULTING preventief juridisch advies

Win(st) Met Personeel! Durf jij de sprong te wagen?

(Poging tot) Gedwongen loonsverlaging bij V&D, gedwongen ontslagen bij Blokker en werkgevers die überhaupt geen personeel meer aan durven te nemen. De negatieve nieuwsberichten vliegen je weer om de oren de laatste tijd. Alsof het in dienst hebben van personeel alleen maar een last met zich meebrengt…

Van lasten naar lusten

Natuurlijk brengt het werkgeverschap verplichtingen met zich mee. Natuurlijk ben je door vaste contracten meer gebonden, dan door louter flexibele contracten en natuurlijk kan de lange loondoorbetaling bij ziekte een fikse tegenvaller betekenen.

Gelukkig is dat maar een kant van de medaille. Gelukkig kun je ook plezier hebben met en van de medewerkers die bij je werken. Gelukkig kun je ook op een positieve manier met je personeel aan de slag gaan en zo samen werken aan kwaliteit, groei en winst binnen het bedrijf.

Eenvoudig binnen handbereik

Wat is daar dan voor nodig, vraag je je wellicht af. Eigenlijk maar twee zaken.

Ten eerste personeel dat:

 • zich gewaardeerd en begrepen voelt;
 • een mate van vrijheid heeft om eigen initiatieven te nemen; en
 • zich kan ontwikkelen, zowel op persoonlijk als professioneel vlak.

Ten tweede leidinggevenden die:

 • medewerkers hierin kunnen faciliteren;
 • duidelijke lijnen in de vorm van visie en beleid uitzetten; en
 • medewerkers stimuleren om het beste uit zichzelf naar boven te halen.

Klinkt als een ideale, maar onmogelijke sprookjeswereld? Welnee, dit is voor iedere werkgever, groot of klein, in MKB of onderwijs, haalbaar. Gaat het dan vanzelf? Nee, je zult er uiteraard wel wat voor moeten doen. Maar met een beetje hulp, vakkundige begeleiding en gebruik van de juiste tools ligt het allemaal binnen handbereik.

Durf jij de sprong te wagen?

Het betekent wel dat je keuzes moet durven maken. De keuze om niet uitsluitend voor korte termijn succes te gaan, maar te investeren in de (nabije) toekomst. De keuze om niet weg te kijken voor problemen, maar om echt te willen veranderen. De keuze om niet genoegen te nemen met hoe het is, maar vol te gaan voor hoe het kan zijn.

Wil jij de lusten in plaats van de lasten van personeel ervaren en durf jij de keuzes te maken die daar voor nodig zijn? Dan ben je klaar voor Win(st) Met Personeel!

 

Share Button

APK voor HR processen? Ga voor Win(st) met Personeel! [Gastblog Chris Peek]

 Chris Peek

APK voor HR (processen)?? Ga voor Win(st) met personeel!!

[Gastblog Chris Peek]

Ik kom bij nogal wat organisaties, waar ik een kijkje in de HR keuken kan nemen. Vrijwel altijd bevlogen en positief ingestoken professionals. Af en toe rammelt er wat. Of hangt er een kastje scheef. Bijvoorbeeld op het vlak van de personeelsdossiers. Je mag verwachten dat gesprekken met medewerkers, afspraken die gemaakt zijn, beoordelingen die zijn uitgesproken, ondersteuning die gegeven is, scholing die is aangeboden, goed gedocumenteerd zijn. Dat is immers wel wat er verwacht wordt, als je onverhoopt toch ooit afscheid zou willen nemen van een medewerker. En heb je het dan niet op orde, dan gaat je dat –veel- geld kosten.

Maar ook bij medewerkers die binnen een organisatie overstappen naar een ander team, mag je verwachten dat alles goed is vastgelegd. Zodat de nieuwe manager beslagen ten ijs komt, als plotseling blijkt dat dit nieuwe teamlid toch wat vlekjes en butsjes blijkt te hebben. Maar niemand wil toch de rotte appels uit andermans mand krijgen? Tenminste zeker niet als het wordt voorgedaan alsof er niets aan de hand is.

Maar die blik in de HR keuken leert me van tijd tot tijd dat de praktijk toch weerbarstig is. Gespreksverslagen -vaak nog paper & pencil-, zijn onvolledig, ontbreken, zijn weggemoffeld. Of worden doodleuk niet gemaakt. Of er worden nauwelijks gesprekken gevoerd. Geen tijd. Of zin. Of lef. Dat is spelen met vuur. Liever gezegd: met geld.

Een APK voor HR processen zou helemaal nog niet zo gek zijn. Niet verplicht opgelegd vanuit de overheid. Nee, gewoon vanuit verstandig en fatsoenlijk ondernemerschap.

Er zijn inmiddels genoeg eenvoudige, maar zeer doeltreffende, software oplossingen. Tijdsbesparend en hufterproof. Bij één uit de hand gelopen ontslagcase heb je de kosten er al dubbel en dwars uit. En dan heb ik het nog niet over alle voordelen die je hebt. Zoals forse besparing van tijd, eenvoudig betrekken van medewerkers, veel beschikbare informatie, overzicht etc.

Maar ja, HR afdelingen hebben het op het ogenblik erg druk. Ook daar werken de mensen keihard. En hebben ze geen tijd voor een APK. ’t Is net als met de houthakker die enorm staat te zwoegen met zijn bijl. Het omhakken van bomen gaat steeds moeizamer. Hij moet zo hard werken dat hij geen tijd heeft om zijn bijl te slijpen. Of om een kettingzaak aan te schaffen….

 

Chris Peek is eigenaar bij Chris Peek People & Performance Management. Samen met H.O.P. CONSULTING preventief juridisch advies is Chris Peek mede-bedenker en uitvoerder van het gezamenlijke concept: Win(st) met Personeel!

Win(st) met Personeel! is een concept waarbij organisaties in een driestappenaanpak geholpen worden om hun personeelsmanagement te optimaliseren. Stap 1: een preventieve risicoscan. Stap 2: meer de diepte in met een personeelsmanagement audit. Stap 3: oplossingen in de vorm van advies, instrumenten, workshops en/of training. De kosten zijn in rap tempo terugverdiend!

 

Share Button

Slimmer bezuinigen met een Legal Audit

Slimmer Bezuinigen met Legal Audit - H.O.P. CONSULTING preventief juridisch advies

Slimmer bezuinigen met een Legal Audit

Hoewel de economie lichte tekenen van herstel vertoont, houdt het voor de meeste bedrijven nog niet over. Veel bedrijven zien zich vroeg of laat dan ook genoodzaakt om te bezuinigen. Door flink te snijden in de kosten wordt even lucht gecreëerd in de hoop op beter tijden in de nabije toekomst. Niet zelden echter zijn deze bezuinigingen uitsluitend ingegeven door en gericht op de korte termijn. En dat is jammer, want daarmee worden gouden kansen gemist om slimmer te bezuinigen. Met een Legal Audit kies je wél voor de lange termijn.

Verborgen kosten in lopende contracten

Hoe zit het bijvoorbeeld met de lopende contracten? In het gros van de bedrijven gaat er ongemerkt veel geld verloren door gebrekkig contractbeleid. Onverantwoorde risico’s worden niet (h)erkend en afgedekt, waardoor ze als een zwaard van Damocles boven de onderneming blijven hangen. Onduidelijk opgestelde bepalingen leiden tot discussies, conflicten en zelfs rechtszaken. Ongunstige contracten blijken zomaar stilzwijgend verlengd te zijn, terwijl andere contracten beëindigd worden op straffe van een onverwachte, maar stevige contractuele boete. Denk ook aan het verlies in productiviteit en efficiëntie wanneer jouw leverancier de gemaakte afspraken niet correct nakomt.

Allemaal verborgen, aanzienlijke extra kostenposten die je in moeilijke financiële tijden natuurlijk kunt missen als kiespijn. En die bovendien onnodig en te voorkomen zijn. Door een Legal Audit Contracten uit te laten voeren, ben je in staat deze negatieve spiraal te doorbreken.

Onnodig hoge ontslagvergoedingen

En hoe staat het met het personeel? Iedereen kent uiteraard de verhalen van onfortuinlijke werkgevers die zelfs aan slecht functionerende werknemers nog astronomische ontslagvergoedingen moeten betalen. Of bedrijven in nood die moeten inkrimpen en daarbij worden gedwongen om juist hun beste medewerkers te ontslaan. Toch hebben deze werkgevers het in veel gevallen grotendeels over zichzelf afgeroepen door op grond van een combinatie van emoties en een slecht dossier tot ontslag over te gaan. Een ‘dodelijke’ combinatie, zo blijkt dan. Dossieropbouw is immers het toverwoord in ontslagzaken en dit kan niet instant gecreëerd worden.

Met behulp van een Legal Audit Personeelsdossiers kun je de hiervoor beschreven horrorscenario’s voorkomen. Het tijdig laten doorlichten van de aanwezige personeelsdossiers op bewijskracht en het virtueel  toepassen van het afspiegelingsbeginsel op het huidige personeelsbestand, levert aanzienlijke besparingen op en is dus bepaald geen overbodige luxe.

Legal Audit

Een goed uitgevoerde Legal Audit levert je namelijk ontzettend veel winst op. Aanwezige juridische risico’s worden opgespoord, benoemd en inzichtelijk gemaakt. Zo ontstaat een helder overzicht van alle risico’s, hun (financiële) consequenties en mogelijke oplossingen. Op basis van deze informatie kun je als ondernemer weloverwogen beslissingen nemen en het heft terug in handen nemen. Weten dat je jouw zaken goed geregeld hebt, creëert rust en zekerheid. Niet in de laatste plaats levert het bovendien forse besparingen op, doordat je effectiever werkt en niet langer voor onnodige en onverwachte kosten komt te staan. Dat is nog eens slim bezuinigen met een lange termijn visie!

Relaxed ondernemen

Wil je ook weer relaxed kunnen ondernemen en niet langer verrast worden door onverwacht hoge kosten? Laat dan nu een Legal Audit uitvoeren en zorg dat je niet alleen direct bespaart, maar ook de komende jaren optimaal rendement van je investeringen geniet.

 

Share Button

Bedrijfsovername? Pas op voor lijken in de kast!

Pas Op

Ook onder de huidige economisch mindere omstandigheden kan een bedrijfsovername interessant zijn. Denk aan het overnemen van het bedrijf van een concullega dat dreigt om te vallen of het als ondernemer starten door een bestaand bedrijf over te nemen. In beide gevallen kunt u zaken als kennis, productenlijn en afzetgebied in één klap flink uitbreiden. Maar hoe weet u nu of u waardevolle assets of een spreekwoordelijke kat-in-de-zak koopt?

Start met uitgebreid onderzoek

Helaas kun je aan de buitenkant van een bedrijf niet zien of het goed in elkaar zit. De website, de voorgevel van het pand, het imago dat uit reclame-uitingen naar voren komt, geen van deze uiterlijkheden geeft antwoord op de zo belangrijke vraag. Het is dan ook niet slechts aan te raden, maar feitelijk zelfs noodzakelijk om tijdig en grondig onderzoek te doen naar de ins & outs van het object van uw interesse. Hoe groot of klein het over te nemen bedrijf ook is. Zowel een financieel boekenonderzoek door een accountant als een juridische inventarisatie van alle bestaande rechten en plichten, is van essentieel belang.

Personeelsdossiers

Ten aanzien van bedrijfsovernames is in Nederland wettelijk bepaald, dat alle rechten en plichten van het personeel van rechtswege (oftewel ‘automatisch’) op de overnemende partij overgaan. Dit betekent dat de bestaande arbeidsovereenkomsten in hun volle omvang gerespecteerd zullen moeten worden. Niet alleen de lengte van het contract en de hoogte van het salaris, maar ook andere arbeidsvoorwaarden zoals bonussen, lease auto’s en pensioenafspraken blijven daarmee intact. Maar zijn deze arbeidsvoorwaarden wel wenselijk en/of (financieel) haalbaar? En hoe zit het bijvoorbeeld met de dossieropbouw, zeker bij minder goed functionerende medewerkers? Allemaal zaken die behoorlijk in de papieren kunnen lopen, als u dit niet tevoren heeft laten uitzoeken. Een Legal Audit Personeelsdossiers kan onaangename verrassingen voorkomen.

Lopende handelscontracten

Ook alle lopende contracten met partners, leveranciers en afnemers gaan in principe in volle omvang over op de kopende partij. In sommige contracten zijn echter specifieke bepalingen opgenomen waarin geregeld is, dat de overeenkomst juist eindigt of opzegbaar is in geval van een bedrijfsovername. Voor zowel de waarde als de continuïteit van het over te nemen bedrijf maakt het nogal een verschil of de contracten met de belangrijkste afnemers en leveranciers in stand blijven. Met betrekking tot overeenkomsten waarvan duidelijk is dat ze doorlopen, is het daarnaast van belang om te weten hoe lang u vast zult zitten aan bepaalde verplichtingen en tot wanneer u aanspraak kunt maken op zekere rechten. Met een Legal Audit Contracten worden deze zaken voor u op een rijtje gezet.

Aanwezige of te verwachten claims

Een andere belangrijke vraag is of er claims van substantiële omvang te verwachten zijn. Heeft het bedrijf bijvoorbeeld al een claim aan de broek hangen en/of is het betrokken in lopende geschillen of gerechtelijke procedures? Ook dit soort onderwerpen kan de waarde en continuïteit van het bedrijf in vergaande mate beïnvloeden en verdient het goed uitgezocht te worden.

Kortom, wanneer u van plan bent om een bestaand bedrijf over te nemen en u na verloop van tijd geen lijken in de kast wenst tegen te komen, laat u dan tijdig bijstaan en adviseren.

 

Share Button

Wijziging ontslagrecht 2015 vraagt nu al om actie

Ontslagrecht - H.O.P. CONSULTING preventief juridisch advies

Volgend op het eerder dit jaar gesloten Sociaal Akkoord, heeft het kabinet nu ook met enkele oppositiepartijen overeenstemming bereikt over de hervorming van het ontslagrecht. De afgelopen voorjaar al aangekondigde wijzigingen met betrekking tot verplichte ontslagroutes en maximale ontslagvergoedingen, treden hierdoor een half jaar eerder in werking. Niet per 01 januari 2016, maar per 01 juli 2015.

Dossieropbouw

Niet heel schokkend en bovendien nog steeds ver weg, zult u wellicht zeggen. Toch komen de gevolgen van de wijziging van het ontslagrecht sneller dichterbij dan u denkt. Een van de consequenties van het nieuwe ontslagstelstel is namelijk dat dossieropbouw zo mogelijk nog belangrijker wordt. En een zorgvuldig opgebouwd dossier kost nu eenmaal tijd.

Voorbereiding

Wilt u een medewerker ontslaan op bedrijfseconomische gronden, zoals reorganisatie? Dan bent u vanaf medio 2015 verplicht om een ontslagaanvraag te doen bij het UWV. In de beoordeling zal het UWV onder andere kijken naar de financiële cijfers over de drie voorafgaande jaren en naar de maatregelen die u in deze periode heeft genomen om het ontslag te voorkomen. De onderbouwing van een ontslagaanvraag in 2015 begint dus niet een paar maanden van te voren, maar speelt nu al!

Voorkom onnodig hoge ontslagvergoedingen

Wilt u een werknemer ontslaan in verband met disfunctioneren of een verslechterde verstandhouding? In dat geval ben u vanaf 01 juli 2015 verplicht om de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken. Dit verzoek zal alleen kans van slagen hebben, wanneer u over een uitstekend opgebouwd personeelsdossier beschikt. De praktijk bewijst dat agressieve, korte termijn dossieropbouw zinloos is en dat u daar door een rechter op afgerekend wordt: U mag uw medewerker helemaal niet ontslaan of uitsluitend tegen een torenhoge ontslagvergoeding.

2015 Dichterbij dan u denkt

Ook hier wordt dus nu al actie van u als werkgever verwacht. Een deugdelijke onderbouwing van het voorgenomen ontslag, blijkend uit schriftelijke documenten en gespreksverslagen, en het verkennen en bieden van alternatieven en verbetermogelijkheden. Allemaal zaken die tijd kosten. Gaat u er gemakshalve maar vanuit, dat het opbouwen van een zorgvuldig en ontslagproof personeelsdossier normaal gesproken zo’n anderhalf jaar duurt. Dan is 01 juli 2015 opeens niet meer zo heel ver weg…

Share Button